Hodnotenie: 6.50/10 (2 Hlasov) nehlasovali ste

Viete správne poskytnúť prvú pomoc ?

Prvá pomoc pri život ohrozujúcich stavoch

Postihnutého delia od smrti len sekundy, najviac minúty a len výnimočne sú na mieste nešťastia prítomní školení zdravotníci. O prežití preto rozhoduje prvá pomoc (PP) poskytnutá na mieste nehody, nie zdravotnícka pomoc v sanitnom vozidle a v nemocnici. Učte sa poskytovať prvú pomoc sami sebe, svojim deťom, priateľom a blízkym. Telefónne číslo rýchlej zdravotníckej pomoci je 155.

Medzi život ohrozujúce príhody – v poradí ako je potrebné poskytnúť prvú pomoc –patria:

1. zastavenie dýchania a krvného obehu
2. vonkajšie krvácanie
3. bezvedomie
4. šok

1. Zastavenie dýchania srdca
Príznaky: 1. bezvedomie, 2. neprítomnosť dýchania posluchom, pohľadom a pohmatom, 3. neprítomnosť pulzu na krčnej tepne
Postup:
a) zložiť na tvrdú a rovnú podložku
b) vyčistiť ústnu dutinu
c) zakloniť hlavu (prípadne s predsunutím dolnej čeluste)
d) upchať nos
e) 2 umelé vdychy
f) 15 stlačení hrudníka o 5 cm
g) pokračovať v oživovaní v pomere 2: 15
Poznámky: hrudník stláčať 100x/min.
- zisťovanie dýchania, hmatanie pulzu a záklon hlavy vopred nacvičiť v rodine

2. Krvácanie
Príznaky: 1. krv tečie, strieka, alebo prerušovane vyteká z rany , 2. príznaky šoku
Postup:
a) priamy tlak na ranu, potom priložiť tlakový obväz
b) znehybniť nad úrovňou srdca
c) protišokové opatrenia
d) kontrola vedomia, dýchania a pulzu
e) privolanie pomoci
Poznámky: tlakové body sú núdzové opatrenie, škrtidlo nepoužívať

3. Bezvedomie Príznaky: bez reakcie na hlasné oslovenie, alebo na bolestivý podnet
Postup:
a) zistiť prítomnosť dýchania pulzu
b) pri zachovanom dýchaní stabilizovaná poloha na boku
c) privolať odbornú pomoc
d) sledovať prítomnosť dýchania a pulzu
Poznámky: do stabilizovanej polohy neukladať pri početných poraneniach

4. Šok
Príznaky:nekľud, neostré videnie, smäd, nevoľnosť, studená , bledá a spotená koža, rýchly a slabo hmatný pulz, zrýchlenie dýchanie
Postup:
a) pohodlne uložiť, zaistiť telesný a duševný pokoj
b) ošetriť poranenia a krvácanie
c) zdvihnúť dolné končatiny o 30 cm (autotransfúzna protišoková poloha)
d) brániť podchladeniu
e) privolať odbornú pomoc
f) kontrolovať vedomie, dýchanie a pulz
Poznámky: pri každom väčšom poranení treba očakávať vznik šoku
-nečakať s PP na príznaky šoku
-v šoku nikdy nepodávať tekutiny


Vyprosťovací manéver
Ak je zranený v automobile, alebo v inom uzavretom priestore a potrebuje pomoc, zraneného treba uchopíť zozadu popod pazuchy za zdravé predlaktie a vytiahnuť.
Poznámky: pri ohrození života je vyprostenie podmienkou poskytnutia prvej pomoci