Bez hodnotenia
Hodnotenie: 0.00/10 (0 Hlasov) nehlasovali ste

Demonštrácia účinnosti Water Jelu

 

Ošetrenie ťažkej popáleniny ruky Water Jelom

 

Tvárová maska Water Jel