Hodnotenie: 10.00/10 (1 Hlasov) nehlasovali ste

Lekárnička pre cestnú dopravu (autolekárnička) a karta prvej pomoci

Od piatka 1. mája vstupuje do platnosti vyhláška MZ SR č. 143/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú druhy lekárničiek a obsah lekárničiek pre cestnú dopravu. Tie sú povinnou výbavou motorových vozidiel. Po novom už nebudú biele, farbu zmenia na oranžovú. Lekárničky sú súpravou zdravotníckych pomôcok a kozmetických výrobkov určených na poskytnutie prvej pomoci v cestnej doprave.

Ak máte starú autolekárničku, ktorej neuplynula doba spotreby, nemusíte si ako vodič dokupovať kartu prvej pomoci.

„Staré“ lekárničky vyrobené podľa doterajších predpisov možno uvádzať na trh naďalej, najdlhšie do 31. júla 2009, len ak je k nim pripojenákarta prvej pomoci a sú označené dátumom výroby. Tieto lekárničky možno používať najdlhšie do dátumu ich spotreby.

Ak však kupujete novú autolekárničku po 1. 5. 2009, musí byť k nej pripojená karta prvej pomoci (ide však o povinnosť predávajúceho, nie konečného spotrebiteľa). Ministerstvo zdravotníctva však odporúča aj konečným spotrebiteľom, aby kartu prvej pomoci využívali ako informačný materiál.

Pri kúpe novej autolekárničky po 1. máji 2009 je potrebné skontrolovať, či je v zhode s vyhláškou MZ SR č. 143/2009 Z. z., či má vyhlásenie o zhode.

Kartu prvej pomoci je možné kúpiť aj samostatne, nielen ako súčasť lekárničky.

Lekárnička pre cestnú dopravu

Lekárničky sa členia podľa kategórie motorových vozidiel na lekárničku, ktorá je povinnou výbavou pre kategóriu motorových vozidiel:

 

 

Obal lekárničky

 • obal lekárničky pre osobnú, nákladnú a hromadnú dopravu má zaručovať vhodné uloženie a spôsob uchovávania predpísaného sortimentu lekárničky, aby sa obsah neznehodnotil,
 • má byť vyrobený z materiálu, ktorý je nepremokavý, prachuvzdorný, neporuší sa v bežných atmosférických podmienkach a zároveň je odolný voči teplotným rozdielom v rozmedzí – 20 °C až + 60 °C,
 • má byť riadne opracovaný s povrchovou úpravou, ktorá sa nedá oddeľovať, aby vonkajšie označenie lekárničky, ktoré je jej neoddeliteľnou súčasťou, vydržalo na povrchu počas celej doby používania lekárničky,
 • má mať oranžovú farbu podľa normy RAL 2003, 2004, 2008, 2009, 2010 alebo 2011 na celom povrchu. Na lícnej strane obalu v strede je umiestený rovnoramenný biely kríž s minimálnou veľkosťou 7 cm, pre motolekárničku s minimálnou veľkosťou 4 cm.

 

Lekárničky obsahujú

 • zoznam zdravotníckych pomôcok a kozmetických výrobkov,
 • zdravotnícke pomôcky a kozmetické výrobky,
 • kartu prvej pomoci,
 • označenie výrobcu; ak ide o lekárničku od zahraničných výrobcov, aj označenie dovozcu alebo distribútora s údajmi, ako sú názov spoločnosti a jej sídlo. Takisto je vhodné skontrolovať si autolekárničky zakúpené v zahraničí, či ich obsah zodpovedá smernici Ministerstva zdravotníctva SR č. 54/2002 Z. z.

 

Lekárničky sú určené na

 • ošetrenie malých rán a odrenín,
 • ošetrenie rán, popálenín a krvácania,
 • ošetrenie zlomenín a poranenia kĺbov,
 • ochranu záchrancu a postihnutého pred šírením nákazy pri ošetrení a resuscitácii.

 

Obsah lekárničiek je rozdelený do štyroch samostatných modulov, ktorých obaly sú označené podľa svojho názvu ako:

 • Modul č. 1 – Pomôcky, dezinfekcia a ochrana záchrancu
 • Modul č. 2 – Malé rany, odreniny
 • Modul č. 3 – Veľké rany, krvácanie, popáleniny
 • Modul č. 4 – Zlomeniny, poranenia kĺbov

 

Každý obal modulu lekárničky je zároveň označený dátumom spotreby, pričom celá lekárnička nesmie byť po dátume spotreby modulu lekárničky s najskorším dátumom spotreby.

 

Každý obal modulu lekárničky obsahovať:

 • označenie príslušného modulu, ktorý má vydržať na povrchu po celý čas používania lekárničky,
 • obal má zaručovať vhodné uloženie a uchovávanie obsahu tak, aby nedošlo k jeho znehodnoteniu,
 • vyžaduje sa hladká povrchová úprava,
 • mal by byť z materiálu, ktorý zaručí rýchlu a jednoduchú dostupnosť použitia obsahu.

 

Karta prvej pomoci

Novinkou je karta prvej pomoci. Karta je rýchly a jednoznačný návod na správne poskytovanie prvej pomoci pri život zachraňujúcich výkonoch pri závažných poraneniach. Je vnútornou súčasťou lekárničky, je vyrobená z nepremokavého a prachuvzdorného materiálu tak, aby bola zachovaná jej čitateľnosť po celý čas používania lekárničky. Minimálna veľkosť karty – 18 cm krát 10 cm. Nejde o zdravotnícku pomôcku, preto sa cena lekárničky navyšovať nebude.

 

Karta má mať dve strany

 • Predná strana karty prvej pomoci obsahuje:
  • informáciu o linkách tiesňového volania,
  • všeobecné pokyny:
   • Zisti, čo sa stalo
   • Zavolaj pomoc
   • Dbaj na vlastnú bezpečnosť
  • farebné obrázkové znaky (piktogramy) život zachraňujúcich výkonov, a to:
   • zastavenie krvácania,
   • uvoľnenie dýchacích ciest,
   • vonkajšia masáž srdca,
   • záchranné dychy,
   • stabilizovaná poloha
 • Zadná strana karty prvej pomoci obsahuje popisy jednotlivých výkonov pri rôznych stavoch a úrazových dejoch:
  • krvácanie,
  • bezvedomie,
  • podozrenie na poranenie chrbtice,
  • poranenie hrudníka a brucha,
  • zlomeniny,
  • popáleniny.