Bez hodnotenia
Hodnotenie: 0.00/10 (0 Hlasov) nehlasovali ste

Možné scenáre zasiahnutia chemikáliou a ich priebeh

Zasiahnutie kyselinou v očnej oblasti

Pracovníkovi pri oprave čerpadla na kyselinu, vyfrkla zbytková kyselina z obežného kolesa popod ochranné okuliare a zasiahla mu oko. Pracovník okamžite použil príručný oplach očí DIPHOTERINE a uvedený incident sa zaobišiel bez následkov.

Zasiahnutie oblasti tela - ruky

Pracovníka MaR údržby pri vyberaní snímača čierneho lúhu zasiahol tenký prúd lúhu na predlaktie ruky. Pracovník ihneď použil príručný DIPHOTERINE a po ošetrení pokračoval ďalej v práci - po tejto nehode a rýchlom samo ošetrení mu nezostali žiadne nežiaduce následky.

Zasiahnutie tváre

Pracovník pri práci s kyselinou - čistenie filtrov bol zasiahnutý do tváre. Kyselina mu zasiahla čelo, vrchnú časť hlavy a časť mu stiekla aj do očí. Okamžite po zásahu použil príručné DIPHOTERINE a počas ich použitia sa s kolegom presunul k najbližšiemu stanovisku 5L DIPHOTERINU, ktorý mu tento prostriedok aplikoval na zasiahnuté miesta. Pracovníkovi po ošetrení zostali mierne začervenané miesta, ktoré do dvoch dní zmizli a pracovník sa na žiadne problémy nesťažoval.

 

Zasiahnutie oka, neznámou chemikáliou

Pri upratovaní pracovníčke firmy zabezpečujúcej upratovanie našich priestorov nešťastnou náhodou zasiahol oko agresívny čistiaci prostriedok. Náhodou šiel okolo náš pracovník, ktorý jej okamžite aplikoval príručný oplach očí. Pracovníčka opustila pracovisko a šla na očné oddelenie, kde podstúpila ďalšie ošetrenia. Podľa vyjadrenia lekára včasný a správny zásah nášho pracovníka jej zachránil oko.