Bez hodnotenia
Hodnotenie: 0.00/10 (0 Hlasov) nehlasovali ste

Chemické popáleniny - Diphoterine®, Hexafluorine®

Diphoterine®

Diphoterine® je prostriedok rýchlej chemickej dekontaminácie. Je univerzálnym riešením pre akýkoľvek druh chemického poškodenia.

1. 2. 3.
 1. Amfotéma molekula Diphoterine pritiahne kyselinu ku svojej zásaditej strane.
 2. Kyselinu zafixuje ku zásaditej strane.
 3. Uzavrie ju a deaktivuje.

Ako funguje Diphoterine® na zásadité látky?

1. 2. 3.
 1. Amfotéma molekula Diphoterine® pritiahne kyselinu ku svojej zásaditej strane.
 2. Kyselinu zafixuje ku zásaditej strane.
 3. Uzavrie ju a deaktivuje.

Aký je rozdiel medzi oplachom vodou a oplachom Diphoterinom?

Diphoterine VODA je veľkým pokrokom v poskytovaní I. pomoci, pretože:

 • voda svojím mechanickým efektom veľkú časť chemikálie z povrchu tkaniva spláchne
 • voda chemikáliu nariedi, znižuje tak jej koncentráciu a spomaľuje jej prienik
 • Je univerzálnym riešením na všetky typy chemických látok

ale

 • oplach zaberie veľké množstvo času chemická látka môže prenikať do tkaniva
 • voda a jej účinnosť je obmedzená pri oplachovaní chemikálií vysokej koncentrácie


DIPHOTERINE® je tekutý roztok, ktorý umožňuje aktívny oplach:

z čoho vyplýva že nielen:

 • mechanicky oplachuje produkt z povrchu podobne ako voda,
 • ale svojim osmotickým tlakom pritiahne molekolu chemickej látky smerom von z tkaniva kože/oka
 • zaisťuje univerzálnosť oplachu nezávisle od druhu chemickej látky a jej koncentrácie
 • svojím účinkom predchádza vzniku popáleniny
 • účinné je už malé množstvo Diphoterine® , účinkuje veľmi rýchlo
 • Diphoterine® predlžuje dobu na zákrok a robí ho pohodlnejší

Je Diphoterine® účinný na všetky chemické látky?

Diphoterine® bol testovaný, aby sa dokázali jeho priaznivé účinky, ktoré zastavia 6 možných agresívnych reakcií, ktorými chemické látky môžu pôsobiť na zložky oka a kože. Diphoterine dokázal účinnosť na viac ako 600 chemických látok reprezentujúcich 6 možných agresívnych reakcií.

Nehoda s kyselinou fluorovodíkovou - Hexafluorine.

Diphoterine® nie je koncipovaný ako aktívny oplach tejto kyseliny. Bude mať väčší účinok ako oplach vodou, pretože deaktivuje agresívne účinky kyseliny, ale na fluórové ióny bude mať len účinok pasívneho oplachu - ako voda. Špeciálne pri nehodách s kyselinou fluorovodíkovou a jej deriváty bol vytvorený oplach tela a očí pod názvom HEXAFLUORINE®.

 

Hexafluorine® 

 1. Hexafluorine® je tekutý a tak svojím mechanickým efektom veľkú časť chemikálie z povrchu tkaniva spláchne
 2. Vlastnosti Hexafluorine® dovoľujú absorbovať acidné iony (H+) a fluorid ióny (F-) veľmi rýchlo a simultánne.
  Sila chelácie týchto iónov je 100 krát vyššia ako chelačná schopnosť calcium gluconate (bežná protilátka používaná pri hydrofluorických popáleninách touto kyselinou).
 3. Like Diphoterine®, Hexafluorine® je hypertonická tekutina a tak zabraňuje šíreniu fluorových ionov, voda chemikáliu nariedi, znižuje jej koncentráciu a spomaľuje jej prienik.

Krajina pôvodu:

Francúzsko , výrobca: Prevor France

Certifikáty:

NF EN ISO 13485/2001, CE0459, certifikát č. 40114/101/1/2003